Kompaktator

  • Compactor

    Kompaktator

    Vibrasiyalı hidravlik sıxıcı, mühəndis bünövrəsini və xəndəyin doldurulmasını sıxlaşdırmaq üçün yol, kommunal, telekommunikasiya, qaz, su təchizatı, dəmir yolu və digər idarələr üçün istifadə olunan tikinti maşınlarının bir növ köməkçi işçi cihazıdır.Əsasən çay qumu, çınqıl və asfalt kimi hissəciklər arasında aşağı yapışma və sürtünmə ilə materialların sıxılması üçün uyğundur.Titrəmə vurma təbəqəsinin qalınlığı böyükdür və sıxılma dərəcəsi sürətli yollar kimi yüksək dərəcəli təməllərin tələblərinə cavab verə bilər.