Kompaktör

  • Compactor

    Kompaktör

    Titrəmə kompaktoru, mühəndislik təməli və xəndək dolumunu sıxmaq üçün yol, bələdiyyə, telekommunikasiya, qaz, su təchizatı, dəmir yolu və digər şöbələr üçün istifadə olunan inşaat maşınlarının köməkçi işləyən cihaz növüdür. Əsasən çay qumu, çınqıl və asfalt kimi hissəciklər arasında az yapışan və sürtünmə olan materialların sıxılması üçün uygundur. Titrəmə ramming qatının qalınlığı böyükdür və sıxılma dərəcəsi sürətli yollar kimi yüksək dərəcəli təməllərin tələblərinə cavab verə bilər.